انواع  و کاربرد کیت های آزمایشگاهی و تحقیقاتی

کیت های آزمایشگاهی  و تحقیقاتی متعددی وجود دارد که برحسب نوع تحقیق و جایگاه استفاده ان و در ادامه بر حسب نیاز تخصصی ساخته شده اند.از جمله کیت های تحقیقاتی میتوان به انواع کیت های PCR ، کیت های استخراج DNA و RNA و پلازمید،انواع کیت ها الایزا نام برد.

به وسیله کیت های PCR  ازنمونه DNA و RNA  می توان قطعات بسیار فروانی تهیه کرد همچنین کیت ها ی استخراج به ما کمک می کند تا خالص سازی و جدا سازی DNA و RNA  و پلازمید انجام شود تا در ادامه کار تحقیقات مورد استفاده قرار گیرند کیت های الایزا برای رد یابی آنتی ژن یا آنتی بادی مورد استفاده قرار می گیرند که در نهایت باعث تشخیص بیماری موجود در خون است.

کیت های Real Time PCR امکان سنجش مقدار محصول تکثیر یافته در زمان مشخص از PCR  را فراهم می کند و کاربرد فراوانی در بیان ژن دارد.

 همچنین به وسیله کیت های PCR  از نمونه DNA و RNA  میتوان قطعات بسیار فروانی تهیه کرد همچنین کیت ها ی استخراج به ما کمک میکند تا خالص سازی و جدا سازی DNA و RNA  و پلازمید انجام شود تا در ادامه کار تحقیقات مورد استفاده قرار گیرند کیت های الایزا برای رد یابی انتی ژن یا آنتی بادی مورد استفاده قرار می گیرند که در نهایت باعث تشخیص بیماری موجود در خون است.

شرکت بازرگانی ندا شیرین ایرانیان با نام تجاری ندا شیمی وارد کننده کیت های آزمایشگاهی و تحقیقاتی از برندهای مطرح دنیا است.

برای سفارش اینترنتی درخواست های خود می توانید با شماره های فوق تماس بگیرید.

دفترمرکزی فروش تهران: 021-44045418 (4 خط ) زمان اداری

واتساپ و تلگرام:09394453175 زمان اداری و پایان زمان اداری

مراحل کشت سلول ها
محیط کشت نوتریت اگار
RNA