نوشته‌ها

محیط کشت ای ام بی اگار

محیط کشت EMB Agar  (ای ام بی اگار) یک محیط کشت انتخابی- افتراقی میباشد، در واقع یک محیط کشت انتخابی باکتری های گرم منفی علیه باکتری های گرم مثبت می باشد و محیط کشت افتراقی برای  جدا کردن  باکتریهای میله ای روده ای گرم منفی می باشد.شرکت نداشیمی فعال در بخش فروش محیط های کشت و ماده شیمیایی اقدام به فروش محیط کشت EMB Agar  ( ای ام بی اگار یا اگار ائوزین متیلن بلو ) کرده است، شما می توانید از طریق تماس با این شرکت این محیط کشت را با قیمت مناسب تهیه فرمایید.

محیط کشت مک کانگی اگار

محیط کشت مک کانگی اگار یک محیط کشت انتخابی-افتراقی هست که توسط الفرد تئودور مک کانگی ساخته شده است.شرکت ندا شیمی فعال در فروش محیط ها ی کشت و مواد شیمیایی اقدام به فروش محیط کشت Mac Conky AGAR  (مک کانگی)نموده است شما می توانید از طریق تماس با این شرکت این محیط کشت را با قیمت مناسب تهیه فرمایید.برای سفارش اینترنتی محیط کشت می توانید با شماره های فوق تماس بگیرید.
دفترمرکزی فروش تهران: 44045418 021(زمان اداری)